NÆRINGSKONFERANSEN 2020

Da er vi endelig klar for å starte påmelding til årets Næringskonferanse!

PÅMELDING

Vi forholder oss til retningslinjene fra myndighetene og har derfor i år kun 100 plasser tilgjengelig. Det vil i år som tidligere år bli en rundbordskonferanse med et variert og godt innhold. Årets foredragsholdere er stort sett lokale med litt eksternt krydder som for eksempel Solfrid Flateby (Norges beste foredragsholder 2019)

Det er ikke bare foredragsholderne som er lokale. Vi har i samarbeid med Sparebank 1SMN, Scandic og Aakervik fått laget en lokalmat tallerken til lunsj.

Vi har i år involvert elevene ved salg, service og sikkerhet ved Olav Dunn VGS. De har vært med på å lage markedsplan, samt innhold til sosiale media. Du vil også møte dem som en del av vertskapet under selve konferansen.

Alle bedrifter som kjøper en billett til årets konferanse vil også få en digital tilgang. Den kan de ansatte som ikke kommer på konferansen benytte hjemme på arbeidsplassen.

Velkommen til en trygg konferanse!

Se programmet her:

Last ned

265 medlemmer, 3200 ansatte,

11 milliarder i omsetning.

Namdal Næringsforening representerer de ulike bransjene på aktuelle arenaer og er en aktiv medspiller i samarbeidet med Namsos kommune og andre offentlige aktører. Namdal Næringsforening dekker store deler av Namdalen fra kyst til fjell. Vi jobber tett med både politisk og administrativ ledelse i alle Namdalskommunene, og vi har en egen samarbeidsavtale med Namsos kommune.

Namdal Næringsforening er en frittstående og selvstendig organisasjon som har som formål og fremme næringslivet i regionen, og slik bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer.

VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER

BYGG OG ANLEGG

FINANS OG TJENESTEYTING

HANDEL, SERVICE, KULTUR & REISELIV

HAVBRUK

HELSE OG OPPVEKST

INDUSTRI OG TRANSPORT

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene fra Namdal Næringsforening!