Vi jobber mye med rekruttering og kompetanse.

Vi har ansvaret for følgende prosjekter (klikkbare linker):

Ellers setter vi opp relevante kurs og jobber for å få et bedre tilbud på etter- og videreutdanning.
Medlemmer i Næringsforeningen har blant annet gode tilbud på kurs gjennom YSK og SRE.

Namdal Næringsforeningen har jevnlig kontakt utdanningsinstitusjoner og kurs tilbydere både i Namdalen og Trøndelag,
samt at vi jobber tett opp mot kompetansemiljøer hver uke.