STARTE ELLER UTVIKLE EN BEDRIFT?

INAM kan bistå deg med følgende tjenester som prosjekt-/prosessledelse, forretningsplaner, kvalitets- og miljøledelse, markeds-/brukerundersøkelser, situasjonsanalyser, mål og strategier, og utvikling.

Mer info finner du på nettsiden til INAM