Sammen står vi sterkere, og i en hverdag med økt regional og nasjonal konkurranse er det viktigere en noen gang at vi utnytter og håndterer felles muligheter og utfordringer.

Medlemsfordeler

Namdal Næringsforening skal bidra til at Namdalsregionen blir attraktiv for å starte og utvikle næringsvirksomhet. Vi skal samle næringslivet, være en pådriver i regional næringspolitikk og være en attraktiv møteplass for næringslivet.

Som medlem av Namdal Næringsforening vil din virksomhet ta del i følgende fordeler:

 • Tilgang på kurs tilknyttet din bransje til rabatterte priser
 • En møteplass som bidrar til nettverksbygging og faglig påfyll.
 • Bygge under verdiskapende arrangementer som Namsosmartna og næringslivskonferanser
 • Tilgang til 6 – 8 frokostmøter hvert år.
 • En felles front for påvirkning av rammebetingelser.
 • Bygge under samarbeid mellom næringsliv og offentlig forvaltning.
 • En time gratis bedriftsrådgivning fra INAM AS (Innovasjon Namdal)
 • Aktiv næringspolitisk påvirkning.
 • Bistand til å løse felles utfordringer, gjennom prosjekt og aktiviteter.
 • Tilgang til fagråd for din bransje
 • Vi løfter frem de gode historiene!

Priser Medlemskap

Medlemsavgiften fordeler seg med Kr. 500,- i kontingent (avgiftsfritt), og resten i serviceavgift (avgiftspliktig).
0-2 årsverk 2 150,-
3-5 årsverk 3 250,-
6-9 årsverk 5 040,-
10-19 årsverk 9 350,-
20-50 årsverk 13 750,-
over 50 årsverk 18 690,-

  Bli medlem

  Kontaktperson

  Adresse