OM OSS

Namdal Næringsforening AS er en profesjonell interesseorganisasjon for næringslivet i og rundt Namsos. Namdal Næringsforening dekker området fra kyst til fjell i Namdalen. Foreningen skal bidra til at Namdalsregionen blir attraktiv for å starte og utvikle næringsvirksomhet. Vi skal samle næringslivet, være en pådriver i regional næringspolitikk og være en attraktiv møteplass for næringslivet.

Foreningen har ett datterselskap, Namsos Næringsforening Arrangement AS. Formålet til datterselskapet er å drive med gjennomføring av arrangement, tjenesteyting og salg av konsulenttjenester.

 

ADMINISTRASJON

Amund Lein
Amund LeinDaglig leder, Namdal Næringsforening

STYRET

Hege Bjørgum Skillingstad
Styreleder
[email protected]
Mobil: 99383454

Egil Hestvik
Nestleder, samt styremedlem, Industri og Transport
[email protected]
Mobil: 95057077

Alexander Lindseth
Styremedlem, Havbruk
[email protected]
Mobil: 90516947

Berit Blengsli
Styremedlem, Helse
[email protected]
Mobil: 93023795

Knut Rasmussen
Styremedlem, Handel, Service, Kultur og reiseliv
[email protected]
Mobil: 95882501

Jostein Røsnes
Styremedlem, Bygg og Anlegg
[email protected]
Mobil: 99476780

Kjell Erik Strøm
Styremedlem, Finans og Økonomi
[email protected]
Mobil: 99291617

 

VÅRT FORMÅL

Namdal Næringsforening (NN) er en frittstående og selvstendig organisasjon som har som formål og fremme næringslivet i Namdalsregionen og slik bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer. Dette utvirkes gjennom ideskapende, initiativskapende og koordinerende virksomhet både mellom kommunen/ fylkeskommunen og næringslivet i Namsos, Overhalla, Høylandet og Grong.

Våre overordnede strategier

Nettverksbygging:

Nettverksbygging og samarbeid er ofte nøkkelen til bedre lønnsomhet og økt innovasjon. Jo mer du hjelper dine samarbeidspartnere til suksess, jo større er sjansene for egen suksess!

Namdal Næringsforening skal legge til rette for attraktive møteplasser for næringslivet. Hovedfokus vil være å skape gode prosesser i fagrådene.

Næringspolitisk talerør:

Samspillet mellom offentlige myndigheter og næringslivet kan være avgjørende for næringsutviklingen i regionen. Namdal Næringsforening skal være en pådriver i regional næringspolitikk. Dette gjennom å være en høringsinstans i de politiske prosessene, og finner det naturlig å være en sentral aktør i utviklingen av regional utviklingsplan. Foreningen skal også være en pådriver for å styrke samspillet mellom ulike utviklingsaktører i regionen.

 

Kompetanse:

Gjennom gode prosesser i fagrådene, vil man få belyst behovet medlemsbedriftene har til kompetanse. Namdal Næringsforening i samarbeid med arrangementselskapet skal legge til rette for kurs, etterutdanning som medlemmene etterspør. I tillegg skal foreningen legge til rette for samarbeid med Olav Duun Videregående skole, Kompetanseringen, Kommune, Nav, og utviklingsaktører, med tanke på rekruttering og bolyst.

VÅR HISTORIE

Stiftet 9.9.2010

Etter lavere og lavere aktivitet i foreningene Namsos Sentrumsforening og Spillum Næringspark, ble det i 2009 nedsatt et interimstyre som skulle se på muligheten til å samle næringslivet i Namsos til en felles profesjonell interesseorganisasjon. Kick off seminaret ved Bilsenteret Namsos AS i nov 2010, samlet ca. 200 bedrifter, og grunnlaget for en felles næringsforening var lagt. Det første styret startet arbeidet med ansettelse av daglig leder, organisering av bransjerådene, samt noen få næringspolitiske saker.

Namsos Industriforening ble stiftet våren 2007, men etter hvert som flere av medlemsbedriftene fikk redusert aktivitet eller ble nedlagt ble det i mars 2016 besluttet at foreningen skulle legges ned og medlemmene overføres til Namsos Næringsforening.

For å sikre at industriens autoritet i næringsspørsmål skulle opprettholdes og styrkes var generalforsamlingen enige om å samle alle bedrifter i prosessindustrien i en forening sammen med de andre industribedriftene i Namsos.

I 2020 fusjonerte Namsos Næringsforening med Grong Næringsforening, og ble Namdal Næringsforening.

Tidligere daglige ledere:

Morten Pedersen 1.6.2011 – 1.3.2012
Eva Flått 1.3.2012 – 1.8.2017
Amund Lein 1.8.2017 –  d.d