Vi har i samarbeid startet opp et arbeislivsnettverk for flyktninger i samarbeid med Innvandrertjenesten i Namsos kommune, NAV, Reko og Kompetanseforum (Regionrådet).  Vi har nå laget en oversikt over hvilke kompetanse som finnes i kommunen per i dag. Har du spørsmål, så kan de rettes til [email protected] eller 93497008.

Listene oppdateres jevnlig. Og alle kommuner er velkommen til å ta kontakt for samarbeid.

 

Sluttmål Utdanning Arb.erfaring Kjønn Alder
arbeid. Norskkurs Barnehage og Mnvekst K 41 (f.82)
utdanning 1 år vgs. fra hjemland + gr.skole her(i M4) Vikar barnehage K 30 (f.92)
utdanning delvis gr.skole Renhold, burger king M 24 (f.99)
arbeid. Norskkurs sy, brodere K 49 (f.73)
Utdanning delvis gr.skole Sommerjobb Coop prix K 22 (f.01)
utdanning delvis gr.skole Hjemmeværende, + Sommerjobb MN-vekst K 28 (f.94)
utdanning delvis gr.skole Betongarbeider i Syria M 36 (f.87)
arbeid. norskkurs (noe gr.skole hjemland) Renhold K 33 (f.90)
arbeid Norskkurs Lite, startet som assistent i helse K 38(f.85)
Utdanning. delvis gr.skole Lite eller ingen erfaring k 28 (f.94)
Utdanning. Vgs. fra hjemland. Fullføre vgs Norge ISAF?, housekeeper i norsk ambasade M 36 (f.86)
Utdanning. Vgs. fra hjemland. Fullføre vgs Norge bank, skole, helsearbeider K 33 (f.89)
Utdanning. delvis norskkurs, er i vg 1 på vgs. Ulike arb.oppg. i ambassade, el-butikk M 32 (f.90)
Utdanning. delvis norskkurs, er i vg 1 på vgs. Ingen formell yrkeserfaring K 27 (f.95)
utdanning delvis gr.skole Ingen eller lite arbeidserfaring k 34 (f.89)
Utdanning. Vgs. fra hjemland 3år. Fullføre vgs Norge Frisør, kosmetikk k 40 (f.82)
Utdanning. delvis gr.skole Kjoledesigner m 37 (f.85)
utdanning Høgskole/institutt fra hjemland. som vgs? Regnskapsfører k 31 (f.91)
arbeid vg.utd. produksjon av lameller/sjalusi til vinduer k 47(f.76)
arbeid vg.utd butikk, sko, mat,klær. Ønsker å jobbe med fisk k 27 (f.95)
arbeid vg.utd + kokk grad 4 butikk/service k 25 (f.97)
arbeid delvis vg.utd. elektro/gass/sveiser fabrikk isolasjon, gartner, bensinstasjon m 22 (f.01)
arbeid 2 år høyskole leder hotell, regnskapsbyrå k 55 (f.67)
arbeid høyskole økonomi og handel daglig leder butikk, hotell, restaurant k 53 (f.69)
arbeid delvis universitet markedsføring/reklame reklamebyrå, websider, sos. media k 25 (f.97)
arbeid universitet, Master i pepagogikk lærer, Barneskole k 42 (f.81)
arbeid Økonomi, MBA, management økologi, avfallskontr.bedr, banksjef k 58 (f.64)
utdanning delvis gr.skole Hjemmeværende (ønsker å bli sykpleier) k 33 (f.89)
utdanning delvis gr.skole slakter m 40 (f.82)
arbeid delvis gr.skole søm/skredder. Ønsker butikk, helse eller bil m 43 (f.79)
Utdanning delvis gr.skole matlaging k 40 (f.83)
Utdanning delvis gr.skole Overhalla Pizzeria p.d.d m 20 (f.02)
arbeid Fagskoleutd. Produksjonsarbeider metallfabrikk k 42 (f.81)
arbeid Universitet, bachelor i juridisk studier namsmann k 38 (f.84)
arbeid Universitet, ingeniørteknologiy, 2år omsorgsarbeid, praktisk husarbeid, frivillig , k 50 (f.72)
arbeid elektriker taxisjåfør/minibuss, bilfabrikk m 55 (f.68)
arbeid universitet, master i biokjemi manager it.bedrift, eier/driver av cafe m 26 (f.96)
Utdanning gr.skole +vgs Ingen eller lite arbeidserfaring k 35 (f.87)
utdanning delvis gr.skole (4 år) Lastebilsjåfør m 36 (f.87)
arbeid vg.utd. bilmekaniker, fabrikk traktordeler m 27 (f.95)
Utdanning delvis gr.skole Frisør (må realkompetansevurderes gr.skole) k 26 (f.96)
Arbeid sykepleier juniorspesialist Assistent/tolk barneskole/pleieassistent k 19 (f.03)
arbeid vg.utd matlaging, bakeri, butikk k 44 (f.78)
arbeid univ, bachelor i økonomi salg, kontor, fabrikk, adm i andre bedrifter k 38 (f.84)
Utdanning Vgs. fra hjemland,  godkjent i Norge? Jordbruk, jobbet i Flyktningeleir som frivillig m 35 (f.87)
arbeid universitet, master bioingeniør på laboratorie m 38 (f.84)
arbeid vg.utd selger klær, sjåfør/drosje m 46 (f.76)
arbeid universitet, sjømannsmekaniker sjømann-motormaskinist båt, kokk sushi m 25 (f.98)
arbeid VGS, musikkfagskole bilvask, lager, call-senter m 30 (f.93)
arbeid universitet journalistikk bank, butikk, admin kjøkken interiør k 36 (f.86)
arbeid universitet , mastergrad i ledelse av jernbanetransport jernbane, leder togoper.bedr, prod grønnsaker m 33 (f.89)
arbeid universitet, spesialisering- jurist, rettsvitenskap markedsleder bedrift, egen bedr, drosje/bilvask m 37 (f.86)
arbeid Master i økonomi – 5.årig Sekretær, regnskapsfører, daglig leder skjønnetsalgsong K 29 (f.93)
arbeid vgs, 1år Universitet ikke fullført matbutikk, cafe K 19 (f.03)
arbeid vgs, 1,5år Unvisersitet ikke fullført matbutikk, kokk, journalist på nett, nettutvikler, servitør K 43 (f.79)
arbeid vgs, + Hotellfaghøyskole 1år (ikke fullført) ønsker noe knyttet til hotell K 19 (f.04)
arbeid vgs, + delvis universitet  3år (ikke fullført) medarbeider i byggbutikk, drevet egen blomsterbutikk K 41 (f.81)
arbeid vgs + college – sykepleier sykepleier, pengeinnsamler, sekretær, syerske K 53 (f.69)
arbeid Universitet 7 år – sosialpedagog ++ Skole, barnehage, sosialarbeider, fabrikkarbeider, forebygging HIV K 39 (f.83)
arbeid Universitet Økonom, master Testing prog.vare, selger kullbedrift, valutautveksling M 31 (f.92)
arbeid Universitet, Engelsklærer barnehage K 27 (f.95)
arbeid universitet 4år, butikk og online butikk. Vil jobbe på fabrikk K 32 (f.90)
arbeid fullført vgs, delvis Universitet organisasjonsarbeid, arrangementer K 55 (f.67)
arbeid Ikke utd. Selger av frukt i f.leir, ellers hjemmeværende k 51 (f.71)
arbeid psykolog, psykoterapeut, kunstterapeut psykolog, undervist på universitet k 53 (f.69)
arbeid college, dans og kulturarr. butikk K 38 (f.84)
utdanning ikke bestått vgs. ønsker å bli elektriker Elektriker M 21 (f.02)
arbeid sykepleier, bachelor psykologi kir. avd. sykehus K 39 (f.84)
arbeid sveiseingeniør jobbet på stålverk M 41 (f.82)
arbeid fagskole elektro /vgs? elektriker, sikringsvakt, bygg og oppussing M 40 (f.82)
arbeid universitet kjemi og økonomi kjemiteknolog, regnskapsfører, manikyr K 39 (f.83)
arbeid delvis gr.skole kokk i hotellkjede, drevet eget grossitfirma? M 44 (f.79)
arbeid vgs. Ikke fullført Univ. har førerkort alle klasser sjåfør M 55 (f.67)
arbeid utd. innen bygningsbransjen, høyskole/universitet formann byggebransjen, betong, mur og tre M 38 (f.84))
arbeid sykepleier. Universitet rehabilitering K 41 (f.82)
arbeid universitet, 4år, fagbrev frisør undervisning og pedagogisk arbeid K 24 (f.98)
arbeid vg.utd byggeplass, betong, tre osv 30 år M 51 (f.72)
arbeid 4.år universitet innen teater kvalitetskontroll av kjøretøy, sekretær, ressigør, K 40 (f.82)
arbeid ingeniør innen systemteknikk fabrikk med tungindustri, ass. systemdatabase, forsikring K 52 (f.71)
arbeid universitet 2 år Lite eller ingen erfaring K 22 (f.00)
arbeid Universitet, næringsmiddelteknolog, kokk Kostholdsveiledning, admin på lager, kokk, avd.leder K 40 (f.82)
arbeid høyskole turisme manager i transport, restaurant, og hotell K 36 (f.87)
arbeid College 4 år grafisk design barista k 22 (f.01)
arbeid vg.utd ikke fullført, helsefaglig retning Transport, kokk i 3.mnd m 23 (f.99)
arbeid master i ledelse og arbeidspsykologi stabsjef for embetsmenn for domstolen, jurist k 44 (f.78)
arbeid Master,    jurist??? Systemadministrator k 24 (f.98)
arbeid Bachelor i økonomi «Nav» Ukriansk trygdestøtte k 38 (f.84)
arbeid Bachelor i sosiologi Karriereveiledning, fraktekspeditør «hjemmefra» M 39 (f.84)
Arbeid universitet , master økonomi M 39 (f.83)
Arbeid universitet , master økonomi K 39 (f.84)
Arbeid universitet, Bachelor bedriftøkonomi markedsleder i bedrift, egen bedrift med drosje+bilvask, mikrofinanisering. K 35 (f.88)
Arbeid universitet, master journalistikk callsenter for bauer, personall K 25 (f.97)
Arbeid 4.år videregående, musikk Musikklærer, pianolærer, drosjesjåfør, vekter M 55 (f.68)
Arbeid 5.år univ. Master ,administasjon og ledelse            Bemanningsbyrå, administrasjon og rådgivning på språkskole K 26 (f.96)
Arbeid 3.år vgs, yrkesfag Stålproduksjon, Tre-produksjon, Byggeplass M 30 (f.93)
Arbeid vgs. + fagskole 3år kosthold/ernæring konditor? matfag/kokk? k 48 (f.74)
Arbeid vgs, teknisk Rådgiver for sikkerhet i bedrifter. m 47 (f.75)
Arbeid universitet bachelor entrepenør og økonomi bank k 34 (f.88)
Arbeid Universitet, ingeniør, pedagogisk/engelskllærer Leder for fabrikk-sikkerhetsvakt, logistikk, kantine, yogainstruktør M 51 (f.71)
Arbeid Universitet, Lærer/tekniskineniør Ingeniør, software, engelsklærer, eget firma. K 55 (f.68)
Arbeid universitet ,  master biologi Søm, litt butikkerfaring malebutikk K 50 (f.73)
Arbeid Universitet master, sosialarbeider praktisk arbeid, reparasjon hvitevarer, bilmekanikk M 32 (f.91)
Arbeid Universitet, 5år logistikk jernbaneverket, logistikk togstasjon, matbutikk K 34 (f.88)
Arbeid Universitet, ballett/gym, makeup litt erfaring som servitør K 20 (f.03)
Arbeid Universitet, master managment og økonomi Sekretær, mellomleder i kjøkkenbutikk og klesbutikk K 44 (f.79)
Arbeid Vgs, + nettundervisning vedlikehold maleri K 19 (f.03)
Arbeid Universitet, master lærer 1-4.klasse K 39 (f.83)
Arbeid Universitet, master managment hudpleeier, byadministrasjon, innkjøp.admin K 37 (f.86)
Arbeid Vgs. fagskole, bilmekaniker bilmekaniker, last og lossing av skip. M 39 (f.83)
Arbeid Vgs. salg og service Handelsleder, bygg, mat (4 bedrifter på 10år), reklamebyrå. K 39 (f.84)
Arbeid Vgs. K 28 (f.94)
Arbeid Vgs. helse og sosialfag K 26 (f.97)
Arbeid Vgs. M 18 (f.04)
Arbeid Universitet bachelor sjø/hav/transport M 24 (f.99)
Arbeid Universitet, bachelor juss M 27 (f.95)
Arbeid Universitet, 4 år M 34 (f.88)

 

 

 

 

 

Prosjektet er finansiert av Trøndelag Fylkeskommune.