For en omsorgsbedrift

Mette har i mange år jobbet i servicebransjen. Først på Domus fra 1996 til 2014 og så på skobutikken Ole Bruun Olsen til 2015. Da ble det nye eiere og en omstrukturering som gjorde at Mette måtte finne på noe annet å gjøre. Etter å ha jobbet i butikk i så mange år, ville hun nå prøve noe helt annet.

«Jeg er utrolig glad i folk og er en sosial person, så det å fortsatt jobbe med folk kunne jeg virkelig tenke meg. Men på et annet nivå enn det jeg tidligere hadde gjort»

Ideen til en privat omsorgstjeneste fikk hun da hennes bestemor ble enke. At eldre som tidligere har vært vant til å både være sosiale og farte rundt plutselig blir sittende alene, er et samfunnsproblem.

«De nærmeste pårørende hjelper jo selvsagt godt til med mye, men mange trenger også noen som bare er der kun for dem, som gjør det de har lyst til, og kan ta de med på turer eller kaffebesøk og prate om akkurat det som de er opptatt av»

Mette meldte seg på etablererkurset til Innovasjon Namdal og fikk her de grunnleggende verktøyene for å komme i gang og i mars 2015 så Mettes Aktivitet og Besøkstjeneste As dagens lys.

I dag har Mette over 20 faste kunder og leverer en rekke tjenester til innbyggere i og rundt Namsos. Hun tilbyr tjenester som hagestell, gravstell, reiseledsager, turkamerat, handleturer og støttekontakt i tillegg til de vanlige besøk og omsorgstjenestene.

«Jeg er opptatt av at både kunde og pårørende skal bli ivaretatt på best mulig vis. Derfor legger vi samme en plan for hver enkelt kunde, så alle får den optimale løsningen som passer best for seg og sine»

For Mette handler det om at kundene skal fortsette å ha så normale liv som mulig. Enten de bor hjemme eller befinner seg i omsorgsboliger. Det å bli sett og føle at noen hører på hva en har og si er like viktig når man blir eldre.

Mette leverer livskvalitet og legger opp løsninger som den enkelte trenger for å få en bedre hverdag.

«Det gir meg enormt mye å treffe kundene mine, og se den gleden i øynene deres når jeg kommer. Å være tilstede i øyeblikket, se, lytte og prate med dem er utrolig viktig for meg. Da blir jeg og kunden også kjent på en helt annen måte»

Mette går også med en liten framtidsdrøm. Å åpne eget dagsenter for demente. Dit skal hjemmeværende komme for å sosialisere og aktivere seg.

«Det er så viktig at demente har en meningsfull hverdag, men også at de nærmeste pårørende får etterlengtet avlastning»

For Mette handler det om omsorg i hverdagen og at hun virkelig brenner for dette er det ingen tvil om. Vi i Namsos er heldige som har slike bedrifter, som tørr å satse i et svært utfordrende marked. Mette viser at det er mulig å satse og skape sin egen bedrift. Vi er stolte av å ha henne som medlem hos oss og ønsker henne riktig lykke til framover.