Laster Arrangementer

HELGEKURS etterutdanning, gods- og persontransport.

Torsdag – fredag kl. 14.00 – 22.00
Lørdag – søndag kl. 09.00 – 17.00
+ mandag optimalkjøring kl. 09.00 – 17.00

Kursdeltaker må disponere egen bil med forbruksmåler til gjennomføring av optimalkjøring.

Førstehjelp / brannbevis medfølger på våre kurs.

Fra 01.01.2020 er det endring av forskrift om etterutdanning for yrkessjåfører. Her er det viktig å merke seg følgende i modul 5, optimalkjøring. Gjelder kun godstransport:

«Kjøringen skal foregå med kjøretøy tilsvarende yrkessjåførens hovedkjøretøy»

Klasse C1 – aktuell totalvekt minst 6000 kg
Klasse C / CE – aktuell totalvekt minst 18 500 kg

Kurssted:
2. etasje – Namdalshagen AS, Søren Thornæs veg 10, 7800 Namsos

Kontakt:
[email protected]
916 09 600

Krav til gyldighet
Det er krav til gyldig førerrett for den førerkortklasse du går på kurs for. Dette ser man i kolonne 11 bak på førerkortet. Hvis du man ikke har gyldig førerrett ved kursets start, vil man ikke kunne delta delta på kurset før førerkort er fornyet. Om yrkessjåførkompetansen (kode 95) er utløpt, kan man likevel delta på kurset. Ved kombinert etterutdanning for gods- og persontransport er det krav om førerrett kl. C1 / C eller førerrett både kl. C1 / C og D1 / D.

Etterutdanningskurspris kr 11 000,– pr stk (10% avslag som medlem i Namdal Næringsforening)

Påmelding for rabatt: [email protected]

Oppgi bedriftsnavn, navn på deltaker og dato du ønsker å delta. Påmeldingsfrist 30.10-2024

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen