Laster Arrangementer

I samarbeid med BDO inviterer vi til frokostseminar med ulike tema knyttet til skatt og finansiell rapportering.

Her vil avdeling for Finansiell & Økonomisk Rådgivning sammen med BDO advokater ta oss gjennom ulike tema, inkludert BDOs Bygg og anleggs analyse.

 

Henrik Bjørge Karlsvik, Manager, BDO Finansiell og økonomisk rådgivning
Tar oss gjennom diverse tema som er relevante i forbindelse med avleggelsen av årsregnskap og skattemelding for 2022.

 

Birgitte Elena Sætre, Senior Manager, BDO Advokater om Åpenhetsloven.
Hele 9000 virksomheter er omfattet av åpenhetsloven som ble innført med virkning fra 1. juli 2022,

og enda flere vil bli indirekte berørt. Loven stiller en rekke krav til virksomhetene, som det er viktig man forbereder seg på.
Vi vil bidra til innsikt til lovens krav til virksomhetene som direkte og indirekte berøres av åpenhetsloven.

  • Hvem omfattes av loven?
  • Hvilke krav stilles til virksomheten?
  • Hvordan skal man starte arbeidet?

Jørgen Bye Brevik, Manager BDO Revisjon

Hva skjer i bygg og anleggsbransjen. BDO tar oss gjennom BDOs årlige Bygg og Anleggs analyse med trender og utviklingstrekk.

 

Påmelding HER

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen