Laster Arrangementer

Biskop Herborg Finnset har et tilsynsansvar for menighetene i sitt bispedømme, det vil si for alle menigheter i Trøndelag, utenom menighetene i Nidaros Domprosti, som presten i bispemøtet er biskop for. Det er bakgrunnen for at hun med noen års mellomrom visiterer alle bispedømmets menigheter, og denne gang er turen kommet til Grong.

Sted: Grong Hotell

Tidspunkt: 6.juni kl. 08.30 – 09.30

Jørn Opdahl fra Bjørgan skisenter kommer og forteller om Bjørgan og utviklingen som skjer der. Pr i dag er Bjørgan en typisk vinterdestinasjon med skisenter, servering og fritidsboliger, men målet er at det skal bli en helårsdestinasjon. De ønsker også å gjøre Bjørgan og Grong til en attraktiv, lønnsom og bærekraftig fritidsdestinasjon og reisemål, spesielt for familier.

Ordfører i Grong, Borgny Grande kommer og forteller om Bygdevekstavtalen.

Bygdevekstavtaler er et nytt distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og framtidsrettet næringsutvikling i distriktskommuner. ​Indre Namdal ( Røyrvik, Namsskogan, Lierne, Grong) er en av 5 piloter i Norge. Vi har valgt å ha fokus på fire områder; Rekruttering, boligutvikling, forsøkskommuneordning og kommunen som utviklingsaktør og hovedmålet vårt er å få flere innbyggere til indre Namdal.

Påmelding: Send e-post til [email protected]

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen