Laster Arrangementer

Grunnleggende HMS for ledere

Målet med kurset:
Du som deltaker vil få grunnleggende kunnskap om HMS med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljømodellen og arbeidsgivers ansvar for HMS og internkontroll. Dette innebærer blant annet innføring i metodikk for kartlegging av arbeidsmiljø, samt risikovurderinger.

Krav til opplæring:
Arbeidsmiljøloven § 3-5 krever at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal ha nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b. (Arbeidstilsynet)

 

Link til påmelding

Ved spørsmål ta kontakt med:
Mari J. Ryen, kursansvarlig Friskgården AS
[email protected]

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen