Laster Arrangementer

Mikroemnet Praktisk prosjektledelse lagt ut for innsøking.

Studiet er et samarbeid mellom Nord Universitet og Prios Studiesenter.

Litt om studiet: 

Bedrifter starter ofte prosjekter gjennom endringsprosesser og innovasjon. Eksempler på prosjekter kan være innføring av nye tekniske systemer, kvalitetssikringsprosesser, undersøkelser etc. Prosjekter kan være små eller store, avdelingsinterne eller innebære samarbeid på tvers av virksomheten eller i samarbeid med andre.

Prosjektledelse handler om å organisere, styre og styre tidsplan, økonomi og kvalitet på arbeidet, samt å få alle involverte til å samarbeide for å nå gitte mål. Prosjektledelse handler også om risikovurdering, kommunikasjon og forståelse av den organisatoriske konteksten.

Studiet er på 2,5 studiepoeng og har søknadsfrist 1. Juli.

Kostnad er Semesteravgift og pensumlitteratur

Oppstart i September.

Praktisk undervisning ved bruk av prosjektsimulator i fysisk i klasserom.

Digital oppstartssamling:
05.09.2024 kl. 08.00 – 09.00

Digital samling 1:
12.09.2024 kl. 08.00 – 12.00

Samling 2 – workshop, i Prios sine lokaler på Steinkjer:
19.09.2024 kl. 08.00 – 15.00

Digital samling 3:
26.09.2024 kl. 08.00 – 12.00

For innsøking gå til nettsiden: 

Studiet er et samarbeid mellom Nord Universitet og Prios Studiesenter.

Kontaktperson: Lars Ove Moe

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen