Laster Arrangementer

Styrearbeid i praksis er et kurs som gir en innføring styrets oppgaver og ansvar. Kurset fokuserer på å gi studentene et innblikk i det mangfoldet av oppgaver som styrearbeid i praksis innebærer. Studietilbudet er tilpasset personer i arbeid ved å være samlingsbasert, med en digital samling.

 

Om studiet

Styrearbeid i praksis er et kurs som gir en innføring i styrets oppgaver og ansvar. Kurset fokuserer på å gi studentene et innblikk i det mangfoldet av oppgaver som styrearbeid i praksis innebærer. Studietilbudet er tilpasset personer i arbeid ved å være samlingsbasert, med en digital samling.

Studietilbudet har tre geografiske kvoter:

• 10 plasser for søkere bosatt i Namdalen

• 10 plasser for søkere bosatt i Innherred

• 10 plasser uten geografisk tilknytning

Studietilbudet er opprettet etter innspill fra Steinkjer Næringsforum i samarbeid med Namdal Næringsforening som ønsker å tilby et styrekurs til sine medlemmer. Næringsforeningene markedsfører tilbudet blant sine medlemmer, og dette er grunnlaget for de geografiske kvotene. I tillegg er det en kvote uten geografisk tilknytning.

Det er åpent for alle å søke i forhold til de tre kvotene. Studietilbudet markedsføres på vanlig måte for EVU-tilbud i regi av Nord universitet.

Det forutsettes et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for at studietilbudet skal kunne gjennomføres.

SAMLINGER

Kurset skal ha to fysiske samlinger, en på Steinkjer og en i Namsos. Mellom disse samlingene skal det være en digital samling.

Samlinger:

  • 29. februar (kl 12-19) – 1. mars (kl 9-12) – Steinkjer
  • 12. mars – digital samling
  • 18. mars (kl 12-19) – 19. mars (kl 9-12) – Namsos

Hjemmeeksamen:

teller 100% av karakter (A-F).
Inntil 3 personer kan skrive sammen
Utlevering: 08.04 klokken 0900 og innlevering 10.04 klokken 1400

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen