Tiltak mot Coronasmitte

Ta nødvendige grep nå!

For å beskytte deres kunder og ansatte mot å unødvendig utsette seg for berøringssmitte når de kommer til dere, lanserer vi et medlemstilbud på slagdørsautomatikk med albuebrytere.

Dette slik at de ikke trenger å berøre dør med hendene for å komme inn eller ut av bygget.

Tilbud til Næringsforeningens medlemmer på Slagdørsautomatikk

Forutsetning for tilbudet:

Inkluderer låskasse M/microbryter og karmoverføring

Strømtilkopling ikke inkl.

Monteringssted 30 km i radius fra Spillum

Dør og karm må være tilpasset slik at montering lar seg gjennomføre

Pris ferdig montert!