Madam Meyer – Idémyldring, inspirasjon og hygge

Flere har etterspurt kvinnenettverket Madam Meyer, og nå skal vi endelig få det i gang igjen. Med tanke på at det er så lenge siden det har vært aktivitet i nettverket - velger vi å starte med et idémyldringsmøte. Målet er at vi sammen kan komme frem til hva vi ønsker at dette skal være. Det er avgjørende at vi lytter [...]