Laster Arrangementer

Personløfter    kurspris kr 2000,– pr stk (10% avslag som medlem i Namdal Næringsforening)

Påmelding for rabatt: [email protected]

Oppgi bedriftsnavn, navn på deltaker og dato du ønsker å delta.

Datoer i Namsos:

18.04.2024

22.05.2024

25.06.2024

13.08.2024

17.09.2024

31.10.2024

26.11.2024

Kursene avholdes klokk 08-16 alle dager.

Om kurset

Teori Personløfter kl. A,B og C
Etter bestått teorikurs må man tilegne seg praksis på de enkelte klasser for å få et kompetansebevis. Det er to muligheter for å tilegne seg praksis. Alt. 1 Bedriften du er ansatt hos dokumenterer praksis på de enkelte klasser. (25 T. for kl. A og B, 50 T. for kl. C) Alt. 2 Man kan kjøpe denne tjenesten fra opplærings virksomheten som avholder kurset. (4 T. for kl. A og B, 6 T. for kl. C).
Teoretisk opplæring. Anvende riktige metoder og fremgangsmåter for bruk og vedlikehold Forstå sikkerhet, konsekvenser og alvorlighetsgrad ved bruk Faremomenter og risikovurdering Redegjøre for de vanligste ulykker som kan inntreffe ved feil bruk Opplæring i veiledningen for montering, bruk og demontering.
Tema: Oppbygging, Betjening, Brukeregenskaper, Bruksområder, Vedlikehold, Kontroll, Fare/sikkerhet, Delmål ferdighet: • Selvstendig benytte riktig verneutstyr. • Selvstendig utføre daglig kontroll og vedlikehold. • Selvstendig kunne betjene og anvende utstyret, på en forsvarlig måte.

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen