Laster Arrangementer
Varme arbeider inkl. slokkeøvelse (medlemmer får 10% rabatt).
Hovedmål for opplæringen Etter å ha gjennomført opplæringen i brannvern ved utførelse av varme arbeider skal utøveren ha den kompetansen som er nødvendig for å utøve varme arbeider på en ansvarlig og risikobevisst måte. Utøveren skal ha de kunnskaper og den risikoforståelse som er nødvendig for å utføre arbeidet på en måte som er:
 mest mulig brannsikker
 tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet
 i samsvar med gjeldende regelverkTemaer i opplæringen

Utøveren skal tilegne seg kunnskap og forståelse for:
• sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider
• offentlig regelverk som omfatter varme arbeider
• sikkerhetsforskriften for varme arbeider
• brann- og slokketeori
• farer ved utførelse av varme arbeider
• risiko – kartlegging, vurdering og tiltak
• praktisk slokkingKursets varighet er minimum 7,5 timer. Dette omfatter teoretisk undervisning, slokkeøvelse, eksamen og pauser. Utøveren skal gjennomføre en praktisk slokkeøvelse. Denne er obligatorisk og skal tilfredsstille kravene i «Instruks for gjennomføring av slokkeøvelse». For utøvere som kan dokumentere at de har gjennomført slokkeøvelse i henhold til fastsatte krav i løpet av de to siste årene, er det ikke nødvendig med en ny slokkeøvelse. Dokumentasjon på slokkeøvelse skal gjøres på skjema «Dokumentasjon på gjennomført slokkeøvelse», signeres ansvarlig for slokkeøvelse og forelegges kursinstruktør. For å bli sertifisert må utøveren bestå en avsluttende eksamen.

For medlemspris meld deg på hos [email protected]
Oppgi bedrift, navn og kursdato ved påmelding.
Det kjøres varme arbeider kurs følgende datoer i Namsos:

Varme arbeider            Kurs pris kr 2600,– pr stk. (10% som medlem i Namdal Næringsforening).

16.05.2024

26.06.2024

14.08.2024

09.10.2024

27.11.2024

Kursene avholdes klokk 08-16 alle dager.

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen